Praktische zaken

Kennismakingsgesprek

Omdat een persoonlijke klik belangrijk is starten wij een traject altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek maken wij jouw/jullie hulpvraag concreet en bespreken we de aanpak en verdere details.

Overeenkomst

Wanneer je na een vrijblijvend kennismakingsgesprek wilt beginnen met een traject ondertekenen wij een schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken tussen jou/jullie en ons staan verwoord. Hierin staan zaken als verantwoordelijkheden, tarief, betalingstermijn, afzeggen van afspraken et cetera vermeld. Wel zo professioneel, overzichtelijk en transparant.

Tarieven

Wij vinden dat professionele hulp voor iedereen beschikbaar moet zijn. We trachten in alle redelijkheid een overeenkomst te bereiken waarbij de investering in jezelf en je toekomst gerealiseerd kan worden.

Vergoeding ziektekostenverzekering

Het volgende geldt voor therapie bij Janet: Diverse zorgverzekeraars vergoeden Psychosociale hulpverlening via de aanvullende verzekering. Het is echter verstandig om contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar omtrent de specifieke vergoeding. 
Relatietherapie  wordt niet vergoed. 

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen.

Afzeggen van afspraken

Voor een goed verloop van het hulpverleningstraject is regelmaat in de sessies belangrijk. Toch kan het voorkomen dat je een gemaakte afspraak niet kan nakomen. Wij horen dit graag 24 uur voor de sessie. Je kunt dit telefonisch of per e-mail melden. Zonder tijdige afmelding worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy! Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.