Gezins- of Familietherapie

Herkennen jullie één of meerdere van deze stellingen?

  • Mijn ouders behandelen mij nog steeds als kind
  • Ik kom maar niet los van dat wat in het verleden is gebeurd
  • Mijn ouders zijn gescheiden/hebben conflicten en ik voel mij ertussen staan
  • De relatie met mijn volwassen kind loopt stroef
  • Ik kom uit een destructief gezin van herkomst, destructieve relatie...
  • Ik heb een conflict met mijn vader, moeder, broer, zus, opa, oma, oom, tante...
  • We hebben veel wrijving en onbegrip in ons samengesteld gezin
  • Ik zou graag hulp willen bij de opvoeding van on(s)(ze) kind(eren)
image

Gezins- of Familietherapie

Wanneer we het goed hebben in onze familie en binnen ons gezin geeft dat veel rust en vreugde in ons dagelijks leven. Helaas is dit niet voor iedereen de realiteit. Het vergt echter wel moed om, met de hulp van buiten, problemen aan te pakken. Toch is een veel gehoorde opmerking achteraf: we hadden dit veel eerder moeten doen!

Wij kunnen, indien gewenst, familie of gezinstrajecten als echtpaar begeleiden. Omdat het niet altijd veilig voelt om persoonlijke thema’s binnen een groep te delen geeft dit de unieke gelegenheid om deze met één van ons op individuele basis te kunnen delen. Uit de praktijk blijkt dit veel meerwaarde te geven. Dit is ook een extra waarborg voor de meerzijdig gerichte partijdigheid aan iedereen binnen een familie of gezinstraject.